Miloš Zeman: Uznávám politiku jedné Číny, na rozdíl od “cestovatelů”

Při příležitosti oslav 74. výročí založení Čínské lidové republiky se bývalý prezident Miloš Zeman zúčastnil recepce v prostorách Velvyslanectví ČLR, a to na pozvání čínského velvyslance Fenga Biao. 

Miloš Zeman se mimo jiné vyjádřil k tématu politiky tzv. “Jedné Číny”. V projevu uvedl: “Pokud vím, jakákoli česká vláda zastávala politiku, jejíž integrální součástí je i považování Tchai-wanu za součást ČLR. Dochází-li v poslední době k určitému odklonu od této dlouhodobé politiky, a setkáváme-li se s jazykem, který někdy připomíná jazyk Studené války, domnívám se, že to poškozuje obě strany.

Vždy jsem zastával názor, že základem zahraniční politiky má být ekonomická diplomacie. ČR jako malá, exportně orientovaná, a tedy otevřená ekonomika, musí pronikat na zahraniční trhy a bezesporu jedním z nejvýraznějších těchto trhů je trh ČLR. Je nutné si připomenout, že z hlediska obchodní výměny je Čína na 2. místě za Německem. Mimochodem, Tchai-wan je 32. A myslím si, že i naše preference, a tím nemám na mysli preference v exotickém cestování, ale ekonomické preference, by měly být vedeny tímto směrem.

Samozřejmě nezastírám ani další problémy, které v našich vztazích existují. Mám tím na mysli určitou nerovnováhu naší obchodní výměny. Víte dobře, že čínský dovoz je 10x vyšší než český vývoz do Číny. A samozřejmě, že tuto nerovnováhu nemůžeme odstraňovat jakýmikoli restriktivními opatřeními vůči čínskému dovozu, ale naopak podporou českého exportu v pronikání na čínské trhy.  A samozřejmě, že totéž se týká i čínských investic v ČR. Jsem rád, že investičními akvizicemi byla například fotbalová Slavie. Ale také významné strojírny Žďas, pivovar Lobkowicz a řada dalších podniků. Nicméně domnívám se, že tyto investice jsou stále ještě nedostatečné a že je zde velký prostor pro jejich rozšíření. 

Dovolte mi, abych při kritických poznámkách, které jsem vyslovil na adresu některých “cestovatelů” do exotických krajin, zakončil svůj projev jednou půvabnou historikou. Česká republika usilovala o to, aby velká továrna na čipy byla umístěna v ČR. Mám tím na mysli tchai-wanskou továrnu. A zde bych si dovolil citovat politika hnutí ANO Patrika Nachera, který prohlásil: “Čeští politici jezdí na Taiwan. Němečtí politici jezdí do ČLR. Důsledkem toho je taiwanská továrna na čipy v Německu.” Máme ovšem političku, která zajásala nad tímto výsledkem a oznámila to jako výhru ČR s argumentací, že Drážďany jsou “poměrně blízko českým hranicím”. Nejsem si zcela jist, zda se jedná o skutečnou výhru…”