Není čas na velké proslovy a velká slova

Milí přátelé, drazí spoluobčané,

tragédie, která nás tak tíživě zasáhla v našich srdcích, vybízí k pietě, tichému zamyšlení a vzájemnosti.

Není čas na velké proslovy a velká slova.

Proto jsem se, po vstřícné dohodě s televizí Prima, rozhodl, že předtočené Vánoční poselství v úterý 26. prosince 2023 ve 13:00 hodin nezazní, nebude vysíláno.

Jsem s vámi. A mám vás rád. Mám rád tuhle zemi.

Přeji všem požehnané Vánoce a vše dobré v novém roce 2024.

Váš

Miloš Zeman