S Janou Zwyrtek Hamplovou

V pražskou středu jsem ve své pracovně přivítal také senátorku Janu Zwyrtek Hamplovou.