Setkání s Robertem Ficem

Přivítat Roberta Fica v Praze, v mé pracovně, to byla obrovská radost! Příteli, který se navrátil po vítězství ve volbách do funkce slovenského premiéra, jsme ze srdce blahopřál.