Svíčka za svobodu

Svíčka za svobodu

Zvolil jsem tichou vzpomínku na 17. listopad 1989. Poprosil jsem své přátele, aby na Národní třídě zapálili za mne svíčku.

Svíčku, jako připomínku ideálů listopadu 1989. Svoboda slova, svoboda názoru, konec cenzury a zákazů myšlenek. O to vše šlo v oněch listopadových dnech. A o to jde i dnes.